loader image

Koronawirus

Zmiany organizacyjne i baza wiedzy

Dowiedz się wszystkiego w temacie koronawirusa

Aktualności, Bieżące informacje

Informacje dla Pacjenta

COVID-19

COVID-19

Przewodnik Pacjenta

Komunikaty Prasowe

Informacje w sprawie przekazania darowizny rzeczowej, pieniężnej na rzecz Szpitali Pomorskich

Podziękowania dla Darczyńców

Inormacje dla Pacjenta

Komunikat: 21.08.2020 r., godz. 10.06

Bieżące informacje dotyczące zakażeń koronawirusem w „Szpitalach Pomorskich”

W związku ze stwierdzeniem zakażeniem COVID-19 u pracownika rejestracji Poradni Chirurgii Onkologicznej/Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni podjęto decyzję o zamknięciu w dniu dzisiejszym poradni do godz. 13. Obecnie trwa sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń. Powiadomiono Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, przeprowadzane są wywiady epidemiologiczne.
Poradnia jest odpowiednio zabezpieczona – przyjmowany pacjent jest oddzielony od pracowników rejestracji plexi oraz musi posiadać maseczkę, natomiast personel od początku epidemii covid19 jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej (m.in. przyłbicę/maseczkę), tak by pacjenci przyjmowani w tym miejscu byli odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnym zakażeniem.
Pacjenci, którzy chcieli dzisiaj rano skorzystać z pracy poradni zostali poinformowani o sytuacji. Zaproponowano im pojawienie się w poradni po południu albo przeniesienie wizyty na przyszły tydzień. Prosimy o wyrozumiałość wszystkie osoby, które będą chciały skorzystać z telefonicznej rejestracji, bowiem będzie to dzisiaj utrudnione.

Będziemy na bieżąco informować o sytuacji.

Inormacje dla Pacjenta

Komunikat: 20.08.2020 r., godz. 18.02

Bieżące informacje dotyczące zakażeń koronawirusem w „Szpitalach Pomorskich”

Oddziały: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie wracają do normalnej pracy. Po blisko dwóch tygodniach rozpoczęły przyjmowanie pacjentów.

Przypomnijmy, że w związku ze stwierdzeniem zakażeniem COVID-19 u 7 pacjentów Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie 7 sierpnia br. podjęto decyzję o wstrzymaniu przyjęć pacjentów na te oddziały szpitalne. Dodatkowo w wyniku postępowania epidemiologicznego stwierdzono zakażenie covid-19 u 8 osób personelu szpitala.

Inormacje dla Pacjenta

Komunikat: 15.08.2020 r., godz. 14.43

Bieżące informacje dotyczące przyjęć pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem koronawirusa w Szpitalach Pomorskich.

W związku ze stwierdzeniem zakażeniem COVID-19 u 3 pracowników Szpitala Morskim im. PCK w Gdyni (Gdyńskie Centrum Onkologii) rozpoczęto postępowanie epidemiologiczne, którego efektem jest obecnie skierowanie 11 pracowników do kwarantanny. Trwają w tej sprawie dalsze konsultacje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni. W związku z tym zdarzeniem przeprowadzono badania w kierunku covid u 148 pracowników szpitala. Obecnie szpital pracuje normalnie. Pacjenci szpitala są odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnym zakażeniem.

Będziemy na bieżąco informować o sytuacji w szpitalu.

Inormacje dla Pacjenta

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii prosimy wszystkich Pacjentów o pozostanie w domu, jeżeli to możliwe.

Prosimy korzystać z  INFOLINII 224 800 800 –  (dotyczy  lokalizacji Szpital Morski im. PCK i Szpital Św. Wincentego a Paolo w Gdyni), czynna w godzinach  8.00-17.00

Przez INFOLINIĘ można się zarejestrować na wizytę kontrolną lub pierwszorazową lub z kartą DILO lub telewizytę do Poradni Onkologicznej lub Poradni Hematologicznej.

Informujemy, że dniem 16 marca 2020 r. w poradniach przyszpitalnych Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Morski im. PCK i Szpital Św. Wincentego a Paolo w Gdyni wstrzymana zostaje do odwołania większość zabiegów i wizyt. Realizujemy wyłącznie przyjęcia w stanach nagłych oraz pilne porady- decyduje lekarz, dla pacjentów bez gorączki i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.

Pacjenci objęci opieką onkologiczną (chemioterapia) i hematologiczną będą przyjmowani nadal, w celu kontynuacji leczenia, podobnie jak pacjenci wymagający pilnej diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach DiLO.

Jeśli pracownik Poradni (rejestratorka, lekarz) nie skontaktował się z Państwem w celu umówienia telewizyty, proszę przyjść na wcześniej umówioną wizytę do Poradni.

Diagnostyka radiologiczna (Tomografia Komputerowa, RTG, USG, USG piersi, mammografia, biopsje pod kontrolą USG i mammografu) – realizowana jest głównie dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów poradni przyjętych w trybie pilnym i w ramach DiLO oraz pacjentów poddawanych chemioterapii, kontrolowanych pod kątem skuteczności leczenia i kwalifikowanych do leczenia chemioterapeutycznego i radioterapeutycznego.

Inormacje dla Pacjenta

Inormacje dla Pacjenta

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH – PORADNI I ODDZIAŁU

Wszyscy pacjenci onkologiczni (Poradni i Oddziału) wjeżdżający na teren Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie proszeni są o udanie się do PUNKTU OCENY STANU ZDROWIA, tj. do namiotu „A” znajdującego się na wprost od wjazdu bramą główną na teren Szpitala. Przy wejściu kontrolowana będzie temperatura ciała oraz wypełniana obowiązkowa ankieta.
 
Krew do badań proszę pobierać w punkcie dedykowanym czyli w LABORATORIUM BRUSS przy ul. Huzarskiej 1 Gdynia Redłowo.
 
Po wjeździe na teren szpitala należy kierować się wg. znaków informacyjnych. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie

Inormacje dla Pacjenta

Informacja dla Pacjentów – Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

Rejestracja – Informacja o pacjentach przyjętych do Szpitala tel. 58 72 60 600

Triage: tel. 58 72 60 821

Izba Przyjęć Planowych – Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni tel. 58 72 60 860

Inormacje dla Pacjenta

Inormacje dla Pacjenta

Informacja dla Pacjentów – Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

W związku z utrzymującą się epidemią Koronawirusa SARS Cov-2 informujemy:

 1. Pracownicy szpitala są zobowiązani korzystać z wejścia od strony ul. Wójta Radtkiego.
 2. Pracownicy firmy cateringowej są zobowiązani korzystać z wejścia do ul. Wójta Radtkiego i następnie kierować się bezpośrednio do windy tzw. pożarowej.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szpitala zobowiązane są przeprowadzić higienę rąk przy użyciu preparatu alkoholowego oraz posiadać na twarzy maseczkę ochronną
 4. Każda osoba wchodząca do szpitala będzie poddana pomiarowi temperatury
 5. Osoby zgłaszające się w celu przyjęcia do szpitala są zobowiązane wchodzić do szpitala wejściem od strony pomnika Antoniego Abrahama i w poczekalni oczekiwać na dalsze decyzje – pracownik PIP informuje telefonicznie personel danego oddziału.
 6. Osoby zgłaszające się do szpitala w celu:
 • odbioru pacjenta wypisanego ze szpitala są zobowiązane wchodzić wejściem od ul. Wójta Radtkiego i w przedsionku przed windą tzw. pożarową, oczekiwać na odbiór pacjenta i/lub kontakt z lekarzem – pracownik szatni informuje telefonicznie lekarza danego oddziału.
 • przekazania rzeczy dla pacjentów hospitalizowanych są zobowiązane wchodzić wejściem od ul. Wójta Radtkiego i pozostawić w szatni siatkę (paczkę) opisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą oddziału na którym pacjent przebywa – o konieczności odbioru paczki pracownik szatni informuje telefonicznie personel danego oddziału (pacjentom można dostarczyć w małych ilościach jedynie rzeczy niezbędne).
 • skonsultowania stanu zdrowia po zabiegu operacyjnym są zobowiązane wchodzić wejściem od ul. Wójta Radtkiego – o przybyciu pacjenta pracownik szatni informuje telefonicznie personel .
 • uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego lub odbioru wyniku hist-pat i karty wpisowej są zobowiązane wchodzić wejściem od ul. Wójta Radtkiego i oczekiwać na rozmowę z lekarzem prowadzącym w przedsionku przed windą tzw. pożarową – pracownik szatni informuje telefonicznie lekarza danego oddziału.

Powyższe obowiązuje do odwołania.

Komunikat: 12.05.2020,  godz.13.00 / Aktualizacja 18.05.2020 r.

Od 12.05.2020 r. Szpital Morski im. PCK w Gdyni wznowił tzw. porody rodzinne – czyli możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej. Mając a uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego, aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca zakażenia SARS-CoV-2 wymusiła wdrożenie następujących zaleceń

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia poprzez:
  • wywiad epidemiologiczny
  • pomiar temperatury ciała
  • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej
 2. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć zapewnioną przez szpital jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
 3. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie może zostać wpuszczona na oddział w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie. Decyzję o momencie kiedy osoba towarzyszącą dołącza do rodzącej podejmuje lekarz.
 4. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.
 5. Osoby będące w kwarantannie lub izolacji nie mogą wchodzić na teren szpitala i tym samym towarzyszyć przy porodzie.
 6. Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny. Osobie Towarzyszącej Zabrania się opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu w Szpitalu, w którym odbywa się poród.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Materiały: Ministerstwo Zdrowia

Zalecenia Konsultanta: 14.05.2020 r.

Komunikat: 05.05.2020 r. godz. 18.19

Informacja dot. porodów rodzinnych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

Szpitale Pomorskie Sp z o.o. w lokalizacji  – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie z dniem 05.05.2020r. wznawia możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej – tzw.  poród rodzinny. Aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 zmusza nas do wdrożenia nowych sposobów postępowania.

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położnictwa i Ginekologii / na Trakt Porodowy podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia w obszarze SOR Szpitala (kontener) poprzez:
 2. wywiad epidemiologiczny
 3. pomiar temperatury ciała
 4. wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej
 5. Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.
 6. Osoba towarzysząca wypełnienia ankietę dotyczącą stanu zdrowia, która po podpisaniu jest dołączana do dokumentacji medycznej Rodzącej.
 7. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć
  i zdezynfekować ręce, założyć
  jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
 8. Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej opuszcza Trakt porodowy.
 9. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:

 1. Opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu na Trakcie porodowym
  w którym odbywa się poród.
 2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.
 3. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego
  i personelu.
 4. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu medycznego- położna/lekarz.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. informują, że z dniem 06.05.2020 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie wznawiamy realizację umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie usług z zakresu sterylizacji narzędzi i innych wyrobów medycznych.

Jednocześnie przypominamy naszym kontrahentom, że  narzędzia oraz inne wyroby  medyczne przeznaczone do sterylizacji należy dostarczyć zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi tzn. po dezynfekcji wstępnej, w szczelnych pojemnikach transportowych.

Przed dostarczeniem sprzętu do sterylizacji prosimy o kontakt z Działem Dezynfekcji i Sterylizacji tel. (58) 572 76 95, tel./fax (58) 572 76 99 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacja dla organizatorów zbiórek pieniężnych m.in. na portalu Zrzutka.pl

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z uzyskiwaniem Pełnomocnictw przez organizatorów zbiórek pieniężnych m.in. na portalu Zrzutka.pl na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., prosimy o jak najszybszy kontakt przed założeniem takowej zbiórki z Działem Marketingu: marketing@szpitalepomorskie.eu (tel. 58 72 60 407).

Wcześniejsza informacja pozwoli na dopełnienie wszelkich formalności i uniknięcie problemów związanych z prowadzeniem zbiórki oraz wypłaceniem zebranych środków.

W razie założenia zbiórki pieniężnej bez wcześniejszego uzgodnienia ze Szpitalami Pomorskimi prosimy się liczyć z możliwością braku przystąpienia Szpitali Pomorskich do takiej akcji.

Namiot do segregacji pacjentów przed szpitalem Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

Przy placu Kaszubskim, przed Szpitalem św. Wincentego a Paulo w Gdyni stanął specjalistyczny namiot. Będzie w nim prowadzony tzw. pretriaż, czyli wstępna ocena stanu zdrowia pacjentów pod kątem objawów koronawirusa, którzy zgłaszają się do naszej placówki.

W namiocie dyżur będzie pełnił lekarz, który przeprowadzi wstępny wywiad, prowadzony będzie też pomiar temperatury.

Pretriaż ma zwiększyć bezpieczeństwo personelu medycznego, ale i samych pacjentów.

Zgodnie z wytycznymi prezesa NFZ, pacjenci będą kwalifikowani do dwóch stref – dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy COVID-19. Zmniejszy to prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta z SOR.

INFOLINIA 224 800 800

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami mającymi na celu opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że uruchomiliśmy dodatkowe narzędzie do kontaktu dla pacjentów zarejestrowanych do poradni, mających zaplanowany termin wizyty. Jeżeli jesteś pacjentem, który ma zaplanowany termin na wizytę w poradni, możesz zadać pytanie, napisać do nas na podany adres mail: callcenter@szpitalepomorskie.eu.

Jednocześnie informujemy, że nasze linie są obecnie bardzo przeładowane, co wymaga dłuższego czasu na połączenie z konsultantem. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ale są to obecnie najbezpieczniejsze formy komunikacji.

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, brakiem regularnych dostaw sprzętu jednorazowego użytku, podjęliśmy decyzję o:
– zaprzestaniu przyjęć planowych we wszystkich oddziałach szpitalnych,
– zaprzestaniu przyjęć pacjentów do kwalifikacji na zabiegi planowe,
– zaprzestania zapisywania pacjentów do kolejek oczekujących na przyjecie do szpitala.
 
Decyzja w Szpitalu Specjalistycznym im F. Ceynowy w Wejherowie obowiązuję od poniedziałku 16 marca 2020 roku, natomiast w obu gdyńskich szpitalach: w Szpitalu Morskim im. PCK oraz Szpitalu Św. Wincentego a Paolo od wtorku 17 marca 2020 roku.
Powyższe nie obejmuje pacjentów Oddziału Chemioterapii – Chemioterapia Dzienna – Szpital Morski im. PCK w Gdyni.

Komunikaty Szpitale Pomorskie Sp.z.o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84–200 Wejherowo

ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk

Pomóż w walce COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i pojawieniem się z Państwa strony chęci przekazywania nam środków pieniężnych otworzyliśmy w tym celu specjalne konto bankowe, z którego pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów ochrony osobistej na potrzeby Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numer rachunku bankowego: 67 1440 1101 0000 0000 1742 2448 Bardzo dziękujemy, że zdecydowaliście się przekazać swoją darowiznę Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nas rzeczowo prosimy o kontakt telefoniczny 516 779 340, bądź drogą e-mailową marketing@szpitalepomorskie.eu.

Aktualne posty, Informacje, Komunikty, Podziękowania - 24H

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk

Szpital św. Wincentego a Paulo
ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

INFOLINIA NFZ TEL. 800 190 590

INFOLINIA DLA PACJENTÓW SZPITALI POMORSKICH TEL: 224 800 800, callcenter@szpitalepomorskie.eu.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk – Izba Przyjęć tel: 58 341 40 41

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie  – Biuro Przyjęć i wypisów SOR  tel. 58 57 27 689

 Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – SOR – tel. 58 72 60 600, tel. 58 72 60 821

Izba Przyjęć Planowych – Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni tel. 58 72 60 860

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST