loader image

Pytania i odpowiedzi

Przewodnik dla Pacjenta

Szanowni Państwo!

Niecodzienna sytuacja związana z epidemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań dotyczących funkcjonowania naszych Szpitali.
Odpowiedzi na te i inne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładka jest na bieżąco aktualizowana.

Pytania i odpowiedzi – Poradnik dla Pacjenta Onkologicznego

Jestem pacjentem onkologicznym i mam zaplanowaną wizytę?

Wszyscy pacjenci onkologiczni wjeżdżający na teren Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie proszeni są o udanie się do PUNKTU OCENY STANU ZDROWIA, tj. do namiotu „A” znajdującego się na wprost od wjazdu bramą główną na teren Szpitala. Przy wejściu kontrolowana będzie temperatura ciała oraz wypełniana obowiązkowa ankieta.

Zrób badanie krwi dzień przed planowaną chemioterapią w LABORATORIUM BRUSS przy ul. Huzarskiej 1 Gdynia Redłowo. Jeśli wynik będzie nieprawidłowy skontaktuj się telefonicznie z lekarzem lub sekretariatem Oddziału Dziennego – numer telefonu wydrukowany jest w prawym górnym rogu karty chemioterapii. Dzięki temu możesz bezpiecznie pozostać w domu.
W dniu chemioterapii, przed wejściem z domu, zmierz temperaturę. Jeśli jest podwyższona 38 stopni lub wyższa, skontaktuj się ze swoim lekarzem telefonicznie i upewnij się, że możesz pojechać.
Jeśli masz objawy ostrej infekcji takie jak:  kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej, gorączkę 38 stopni lub więcej – zostań w domu i skontaktuj się telefonicznie z lekarzem.
Chroń siebie i innych. W czasie pobytu na oddziale dziennym chemioterapii, używaj maseczki i jednorazowych rękawiczek. Bardzo prosimy o przychodzenie na Oddział Dzienny bez osób towarzyszących. Im mniej zgromadzonych w jednym miejscu, tym bezpieczniej dla wszystkich.
 
Po wjeździe na teren szpitala należy kierować się wg. znaków informacyjnych. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie
Możesz także zadać pytanie, napisz do nas na podany adres mail: callcenter@szpitalepomorskie.eu.
 
Dlaczego wirus jest groźny dla pacjentów onkologicznych?

Dlaczego wirus jest groźny dla pacjentów onkologicznych?

Tu składa się kilka powodów. Pierwszy z nich to choroba przewlekała, która jest ciężką chorobą. Taką, która predysponuje do ciężkiego przebiegu ewentualnej infekcji. Drugim punktem jest to, że pacjenci są poddawani leczeniu onkologicznemu zazwyczaj mając chemioterapię czy radioterapię jak również immunoterapię są mniej odporni na infekcję, ich odporność spada w związku, z czym nawet niewielkie narażenie na styczność z wirusem może u nich powodować burzliwe objawy choroby.

Jak zmniejszyć ryzyko u pacjentów onkologicznych? Zwiększenie wydawania leków do domu.

Pacjenci onkologiczni po za tym, że dostają leki, które zmniejszą im odporność są narażeni na znacznie częstsze kontakty z innymi osobami, ponieważ często pojawiają się w różnych placówkach zdrowia. Takich jak laboratoria, odziały dzienne, oddziały diagnostyczne w związku, gdzie mają duże ryzyko spotkania potencjalnej zakażonej osoby i to jest właśnie powód, dla którego są tak bardzo narażeni. Dlatego też Ministerstwo Zdrowia wprowadziło pewne udogodnienia (przepisy) w postaci wydania leków do domu w większej liczbie, na dłuży czas. Po to, aby zmniejszyć częstość wizyt w szpitalu. Dlatego też zmienia się schematy niektórych podawania leków, wydłuża się przerwy między nimi, to są sposoby na zmniejszenie ryzyka zakażenia w miejscu, w którym należy się zjawić po kolejny cykl terapii.

Czy przerywane jest leczenie onkologiczne, chemioterapia?

Do grupy zwiększonego ryzyka należą chorzy, którzy posiadają także ciężkie choroby przewlekłe, taką chorobą jest także choroba nowotworowa, dlatego z definicji ta grupa pacjentów zalicza się do tych szczególnie zagrożonych.

Wszyscy pacjenci onkologiczni mają podatność na tego typu zakażanie, ale grupą szczególną są pacjenci leczeni z powodów hematologicznych, dlatego że u nich z definicji odporność bardzo spada albo w ogóle jej nie ma. Dlatego jest to grupa, u których nawet banalna infekcja może przerodzić się w bardzo groźną a co dopiero zainfekowanie wirusem COVID-19.

Nie zalecamy przerwania chemioterapii z powodu tego, że jest epidemia, jeżeli rzeczywiście wystąpi zachorowanie na koronawirusa, to niestety terapia musi zostać przerwana i musimy zająć się tym, co bardziej zagraża życiu, czyli koronawirusem. Natomiast, jeśli mamy zwiększone ryzyko zachorowania to staramy się leczyć pacjentów nadal.

Co ze spacerami, zakupami?

Powinniśmy zachować się racjonalnie. Spacer, tak, ale w miejscu, w którym nie ma innych spacerowiczów. Zakupy to nie jest już wyższa konieczność chyba, że ktoś nie ma nikogo, kogo może poprosić o nie. Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia powinien zrezygnować z miejsc, w których jest dużo ludzi, bo ryzyko transmisji wirusa jest znacznie wyższe, w większej grupie osób jest wyższe ryzyko spotkania tej, która jest zakażona, dlatego pacjenci onkologiczni powinni unikać takich skupisk.

Jeśli coś ciebie niepokoi? Poradnia Onkologiczna

Jeśli coś ciebie niepokoi?

Polecamy kontakt telefoniczny. Nasza infolinia działa tel. 224 800 800 oraz mail: callcenter@szpitalepomorskie.eu; można zadzwonić, powiedzieć, jaki jest rodzaj niepokoju. Pani konsultantka poleci konkretnego lekarza, zapisze na teleporadę, i w tedy będzie możliwość porozmawiania z lekarzem, ewentualnie umówienia się na wizytę osobistą.

 

Informacja dla pacjentów z zgłaszających się na Oddział Chemioterapii Dziennej ! Szpital Morski im. PCK w Gdyni.

Pytania i odpowiedzi – Poród

Informacja dot. porodów rodzinnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Szpitalu Morski im. PCK w Gdyni!

Komunikat: 12.05.2020,  godz.13.00. /Aktualizacja 18.05.2020 r.

Od 12.05.2020 r. Szpital Morski im. PCK w Gdyni wznowił tzw. porody rodzinne – czyli możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej. Mając a uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego, aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca zakażenia SARS-CoV-2 wymusiła wdrożenie następujących zaleceń

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia poprzez:
  • wywiad epidemiologiczny
  • pomiar temperatury ciała
  • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej
 2. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć zapewnioną przez szpital jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
 3. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie może zostać wpuszczona na oddział w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie. Decyzję o momencie kiedy osoba towarzyszącą dołącza do rodzącej podejmuje lekarz.
 4. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.
 5. Osoby będące w kwarantannie lub izolacji nie mogą wchodzić na teren szpitala i tym samym towarzyszyć przy porodzie.
 6. Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny. Osobie Towarzyszącej Zabrania się opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu w Szpitalu, w którym odbywa się poród.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Materiały: Ministerstwo Zdrowia

Zalecenia Konsultanta: 14.05.2020 r.

Informacja dot. porodów rodzinnych na Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie?

Informacja dot. porodów rodzinnych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

Szpitale Pomorskie Sp z o.o. w lokalizacji  – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie z dniem 05.05.2020r. wznawia możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej – tzw.  poród rodzinny. Aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 zmusza nas do wdrożenia nowych sposobów postępowania.

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położnictwa i Ginekologii / na Trakt Porodowy podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia w obszarze SOR Szpitala (kontener) poprzez:
 2. wywiad epidemiologiczny
 3. pomiar temperatury ciała
 4. wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej
 5. Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.
 6. Osoba towarzysząca wypełnienia ankietę dotyczącą stanu zdrowia, która po podpisaniu jest dołączana do dokumentacji medycznej Rodzącej.
 7. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć
  i zdezynfekować ręce, założyć 
  jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
 8. Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej opuszcza Trakt porodowy.
 9. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:

 1. Opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu na Trakcie porodowym
  w którym odbywa się poród.
 2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.
 3. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego
  i personelu.
 4. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu medycznego- położna/lekarz.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Spodziewam się dziecka! Jak mogę uczęszczać do Szkoły Rodzenia czy też z opieki położnej?- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

Przyszłe mamy ! Pamiętajcie, że pomimo sytuacji w kraju nie pozostawimy Was bez opieki! Przygotujcie się z Nami do tego jednego z najważniejszych momentów w Waszym życiu !

Zapraszamy na zajęcia do bezpłatnej Szkoły Rodzenia oraz do korzystania ze świadczeń położnej  w ramach NFZ.  Świadczenia są udzielane telefoniczne.

Poradnia Położnej POZ „3 Planety Centrum Współpracy z Rodziną tel. 58 57 27 418

 

Spodziewam się dziecka. Gdzie uzyskam informację na temat porodu? Dotyczy Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni – Przyszłe mamy z Redłowa.

Pomoc telefoniczna dla przyszłych Mam z Redłowa

Myśląc o wsparciu dla naszych przyszłych Mam, Szpital Morski im. PCK w Gdyni udostępnia numery telefonów pod którymi istnieje możliwość codziennego kontaktu, w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania oraz wsparcia psychologicznego.

Zespół położnych – w godzinach 8.00-18.00

Położna zarządzająca Dorotą Majewska-Kątna- 795 142 009

Z-ca poł. zarządzającej Jolanta Błaś – 504 574 704

Z-ca. poł. zarządzającej Aneta Jaguszewska – 509 824 847

Jesteśmy z Wami i prosimy o pozytywne nastawienie się do tego pięknego momentu jakim jest „Cud narodzin” pomimo otaczającej nas rzeczywistości. Zespół położnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Redłowie jest w gotowości.

 

Zespół psychologów – w celu umówienia teleporady prosimy o wysłanie wiadomości SMS do wybranego psychologa:

Dorota Grabowska (psycholog, psychoonkolog) – 607 419 106

Karolina Król (psycholog kliniczny) – 501 682 330

Dominik Walenkiewicz (psycholog, psychoterapeuta) – 664 995 885

Psycholog oddzwoni do zainteresowanej osoby.

Czy wprowadzono zakaz odwiedzin chorych we wszystkich oddziałach w czterech szpitalach spółki Szpitale Pomorskie?

Tak, wprowadzano zakaz odwiedzin do odwołania.

Informujemy, iż w związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym, Szpitale Pomorskie wprowadzają zakaz odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach w 4 naszych szpitalach: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Jestem pacjentem poradni w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Jak uzyskam informację o terminie wizyty?

INFOLINIA: 224 800 800

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami mającymi na celu opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że uruchomiliśmy dodatkowe narzędzie do kontaktu dla pacjentów zarejestrowanych do poradni, mających zaplanowany termin wizyty. Jeżeli jesteś pacjentem, który ma zaplanowany termin na wizytę w poradni, możesz zadać pytanie, napisać do nas na podany adres mail: callcenter@szpitalepomorskie.eu.

Jednocześnie informujemy, że nasze linie są obecnie bardzo przeładowane, co wymaga dłuższego czasu na połączenie z konsultantem. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ale są to obecnie najbezpieczniejsze formy komunikacji.

Jestem pacjentem Poradni Specjalistycznej w Wejherowie chciałbym skorzystać z wizyty?Jak mogę skontaktować się z poradnią?

Poradnia Kardiologiczna: tel. 58 57 27 537, 601 974 704

Poradnia Urologiczna: tel. 58 57 27 537, 601 974 704

Poradnia Okulistyczna: tel. 58 57 27 537, 601 974 704

Poradnia Laryngologiczna: tel. 58 57 27 537, 601 974 704

Poradnia Neonatologiczna: tel. 58 57 27 518

Poradnia Onkologiczna: tel. 58 57 27 829, tel. 58 57 27 820

Poradnia Dermatologiczna: tel. 58 57 27 358

Poradnia Chirurgii Dziecięcej: tel. 58 57 27 358

Czy występują ograniczenia w realizacji diagnostyki obrazowej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni?

Diagnostyka radiologiczna (Tomografia Komputerowa, RTG, USG, USG piersi, mammografia, biopsje pod kontrolą USG i mammografu) – realizowana jest wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów poradni przyjętych w trybie pilnym i w ramach DiLO oraz pacjentów poddawanych chemioterapii, kontrolowanych pod kątem skuteczności leczenia i kwalifikowanych do leczenia chemioterapeutycznego i radioterapeutycznego.

Jak obecnie funkcjonuje Izba przyjęć/ SOR w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni?

Jak obecnie funkcjonuje Izba przyjęć/ SOR w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni ?

Przy placu Kaszubskim, przed Szpitalem św. Wincentego a Paulo w Gdyni stanął specjalistyczny namiot. Prowadzony jest tzw. pretriaż, czyli wstępna ocena stanu zdrowia pacjentów pod kątem objawów koronawirusa, którzy zgłaszają się do naszej placówki.
Zgodnie z wytycznymi prezesa NFZ, pacjenci będą kwalifikowani do dwóch stref – dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy COVID-19. Zmniejszy to prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta z SOR.
Informujemy, że poradniach przyszpitalnych Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paolo w Gdyni wstrzymana zostaje do odwołania większość zabiegów i wizyt. Realizujemy wyłącznie przyjęcia w stanach nagłych oraz pilne porady (po decyzji lekarza, pacjentom bez gorączki i objawów zakażenia górnych dróg oddechowych).

Diagnostyka radiologiczna– realizowana jest wyłącznie dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów poradni przyjętych w trybie pilnym.

Pacjenci którzy wymagają przedłużenia leczenia, ordynacji leków mogą uzyskać e-recepty w ramach świadczeń udzielanych w POZ (w oparciu o zaświadczenia o objęciu opieką lekarza specjalisty).

Uwzględniając powyższe, pacjenci proszeni są o nieprzychodzenie do Przychodni na wizyty niewymagające pilnej konsultacji oraz oczekiwanie na kontakt telefoniczny (rejestratorki, lekarza).

Wyjście do Szpitala na SOR/Izbę Przyjęć odbywa się od strony pomnika Antoniego Abrahama (wejście nr 2 od strony Placu Kaszubskiego).

W namiocie dyżur pełni lekarz, który przeprowadzi wstępny wywiad, prowadzony będzie też pomiar temperatury. Jeśli nie ma nikogo w namiocie. Prosimy zadzwonić domofonem i poczekać na zgłoszenie pracownika.

Wejście od ulicy Wójta Radtkego 1, jest zamknięte dla pacjentów oraz innych osób nieupoważnionych. Wyjście do Szpitala na SOR/Izbę Przyjęć odbywa się od strony pomnika Antoniego Abrahama (wejście od strony Placu Kaszubskiego) Do wejścia nr 2 prowadzi niebieska linia.

Ważne telefony:

Izba Przyjęć Planowych – Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – tel. 58 72 60 860

Szpitalny Odział Ratunkowy – Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – tel. 58 72 60 600

 

INFORMACJA DLA – ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – ZRM i TRANSPORTU SANITARNEGO

Zespoły ZRM i transport sanitarny czekają na podjeździe na pracownika TRIAGE. Na SOR wchodzi tylko 1 zespół wprowadzony przez pracownika triage.

Każdy zespół dzwoni domofonem i czeka na podjeździe na pracownika TRIAGE

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – Przed wizytą zadzwoń!

NOCH – Przed wizytą zadzwoń!

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa gabinety nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w pierwszej kolejności udzielają teleporad. Podczas teleporady lekarz wyda zalecenia dotyczące terapii, a także w razie potrzeby może wystawić e-zwolnienie oraz e-receptę.
Jeżeli lekarz w trakcie telefonicznego wywiadu potwierdzi konieczność osobistej wizyty- taka wizyta się odbywa.

 • Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 (wejście od Placu Kaszubskiego)

  Telefon: 515 866 261

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego.

 • poniedziałek – piątek – godz. 18.00-8.00
 • sobota, niedziela, święta – całodobowo

MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI:

 • Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek 9a) – tu przyjmuje m.in. lekarz pediatra.
  Telefon: (58) 726 09 39
 • Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 (wejście od Placu Kaszubskiego)
  Telefon: (58) 726 09 39, 515 866 261
 • SP ZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Gdynia Obłuże, ul. Białowieska 1
  Telefon: (58) 726 09 39
 • Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. Jagalskiego 10 (budynek znajdujący się vis a vis wejścia do głównego budynku szpitala).
  Telefon: (58) 572 78 44

Więcej informacji na stronie: https://www.szpitalepomorskie.eu/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) – bezpłatny, całodobowy telefon informacyjny dotyczący m.in. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Informacje na temat : Izby Przyjęć – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Izba Przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy mieści się przy ulicy Smoluchowskiego 18 w Gdańsku, za Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Izba Przyjęć jest miejscem, do którego mogą się zgłaszać przez 24 godziny na dobę pacjenci chorujący na choroby zakaźne lub podejrzani o chorobę zakaźną w tym gruźlicę, skierowani przez lekarza pierwszego kontaktu, lub innych za­kładów opieki zdrowotnej.

Zadaniem Izby Przyjęć jest kwalifikowanie pacjentów do leczenia szpitalnego w oddziałach szpitala, a w przypadku braku wskazań do leczenia szpitalnego udzielenie porady specjalistycznej, albo skierowanie do innego szpitala. Gabinety przyjęć – boksy – zapewniają dobre warunki przeprowadzenia badania lekarskiego oraz zapewniają izolację pacjentów zakaźnie chorych, zgodnie z zasadami przeciwepidemicznymi. Każda osoba przybywająca do szpitala jest zapraszana do osobnego pomieszczenia. Aby wejść do boksu należy nacisnąć przycisk dzwonka umieszczonego obok drzwi wejściowych od strony podjazdu dla karetek i poczekać na otworzenie drzwi. Pierwszą napotkaną tutaj osobą jest pielęgniarka, która odbierze skierowanie i po zapoznaniu się z jego treścią wezwie lekarza specjalistę. Niekiedy czas oczekiwania na zbadanie i wydanie decyzji o przyjęciu może przedłużać się, gdyż w tym czasie lekarz jest zajęty badaniem pacjentów zgłoszonych wcześniej.

Jeśli to konieczne, lekarz zleca wykonanie badań dodatkowych. Personel Izby Przyjęć jest uczynny, życzliwy, udzieli koniecznych porad i pomocy.

W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, bądź choroby zakaźnej (z podejrzeniem COVID-19) o szczególnym znaczeniu epidemicznym pacjenci są przyjmowani bez wymaganych skierowań.

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych na wysokim poziomie i w jego osiąganiu nie szczędzimy wysiłków.

 

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej w obecnej sytuacji związanej z epidemią?

Infolinia NFZ – 24H

Infolinia NFZ  tel. 800 190 590

Więcej na https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/

Co mam robić gdy występują u mnie objawy np. gorączka, kaszel, osłabiony zmysł węchu i smaku, zmęczenie.

Jakie są zasady ochrony przed koronawirusem?

Często myj ręce

Trzeba często myć ręce wodą z mydłem, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez przeniesienie wirusa z zanieczyszczonych powierzchni. Gdy nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować je reperatami antybakteryjnymi na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

 

Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni

Należy zaniechać uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. Chodzi o to, że w ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.

 

Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych

Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego też warto zrezygnować z płatności gotówką na rzecz kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dotknięcie ust, nosa i oczu nieumytymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

 

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Chodzi m.in. o biurka, lady, stoły, blaty, klamki, włączniki światła, poręcze i klawiatury komputerów. Elementy te muszą być regularnie i starannie przecierane wodą z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym.

 

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni komórek bardzo łatwo gromadzą się rózne zarazki jka np. wirusy i bakterie. Dlatego też należy regularnie przecierać lub dezynfekować telefon komórkowy. Można do tego użyć np.: wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym. Nie powinno się kłaść telefonu na stole. Nie wolno korzystać z niego podczas spożywania posiłków.

 

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Między ludzmi zalecane jest zachowanie co najmniej dwumetrowego dystansu. Chodzi o zminimalizowanie ryzyka zainfekowania od osoby zakażonej, która kaszle, kicha lub ma gorączkę, a także takiej, u której choroba COVID-19 przebiega bezobjawowo, ale mówiąc wytwarza aerozol zawierający wirusy.

 

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Gdy kaszlemy i kichamy, musimy zakrywaćć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Jeśli używaliśmy chusteczki, trzeba jak najszybciej wyrzucić ją do zamkniętego kosza. Następnie dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować preparatami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Warto stosować zrównoważoną dietę, unikać wysoko przetworzonej żywności. Należy pamiętać o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Trzeba nawadniać organizm, tzn. pić ok. 2 litrów płynów, a najlepiej wody.

 

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

W sytuacjach kryzysowych ludziom towarzyszy lęk. To naturalny odruch obronny. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl gov.pl/koronawirus.

Masz objawy, które Cię niepokoją? Pamiętaj! Nie idź do przychodni, ani na SOR. Możesz zakazić innych.

Jeśli:

 • masz objawy, które Cię niepokoją
 • miałeś kontakt z kimś zakażonym, a teraz źle się czujesz
 • jesteś na kwarantannie i źle się poczułeś
 • masz powody podejrzewać, że jesteś zakażony koronawirusem

powinieneś skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Pamiętaj! Nie idź do przychodni, ani na SOR. Możesz zakazić innych.

Jeśli nie masz możliwości skontaktowania się ze swoim lekarzem rodzinnym, umów się na konsultację on line.

Teleporada jest usługą przygotowaną z myślą o pacjentach, którzy podejrzewają obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie. Mogą oni w prosty sposób umówić się na teleporadę lekarską lub pielęgniarską w formie wideorozmowy lub telekonsultacji. Podczas konsultacji pacjent może otrzymać e-receptę bądź e-zwolnienie.

Aby pacjent mógł skorzystać z teleporady, powinien wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Na podany w formularzu adres e-mail otrzyma wiadomość, w której zawarta będzie instrukcja. Pacjent może połączyć się z pracownikiem medycznym za pomocą komputera lub laptopa wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz głośnik bądź przez telefon.

Wszelkie pytania dot. platformy Teleporad prosimy zgłaszać na adres e-mail: telepacjent@csioz.gov.pl.

Gdzie uzyskam bezpłatną telefoniczną pomoc psychologiczną?

Ważne telefony w sprawie COVID-19
Adresy szpitali zakaźnych w województwie pomorskim
 1. Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B
 2. Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18,

Więcej na https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST