loader image

Pytania i odpowiedzi

Przewodnik dla Pacjenta

Szanowni Państwo!

Niecodzienna sytuacja związana z epidemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań dotyczących funkcjonowania naszych Szpitali.
Odpowiedzi na te i inne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładka jest na bieżąco aktualizowana.

Zapisz się na test na koronawirusa (SARS-CoV-2) – Dla osób z podejrzeniem koronawirusa

Teraz możesz zapisać się na test przez Internet. Jeżeli podejrzewasz, że masz koronawirusa, wypełnij prosty formularz kwalifikacyjny.

Jeśli zakwalifikujesz się na test, umów się na wymaz przez formularz internetowy lub zamów rozmowę z konsultantem.

https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

Znajdź mobilny punkt pobrań na NFZ

Znajdź mobilny punkt pobrań

Co pacjent powinien wiedzieć, udając się na badanie do mobilnego punktu badań w kierunku SARS-CoV-2?

Kto może skorzystać z badania w mobilnym punkcie?

Osoby posiadające zlecenie:

 • na badanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
 • na badanie wystawione przez lekarza lub felczera, którzy udzielają świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • na badanie wystawione przez lekarza pracującego w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • na badanie wystawione przez inspekcję sanitarną
 • wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
 • przed przyjęciem do domu pomocy społecznej
 • przed przyjęciem do hospicjum
 • przed przyjęciem do stacji dializ.

Pamiętaj, że badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia. Od dnia  zlecenia testu przez lekarza POZ podlegasz 10 dniowej kwarantannie (masz jednak prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu, a także jeżeli musisz udać się do lekarza). Jeżeli wynik testu zleconego przez lekarza POZ będzie negatywny i laboratorium wpisze go do systemu EWP, zostaniesz automatycznie zwolniony z kwarantanny.

Jeśli źle się czujesz, wejdź na stronę i wypełnij formularz online. System określi, czy kwalifikujesz się do testu. Jeśli tak – otrzymasz zlecenie na test z konkretną datą. To nowe, duże udogodnienie dla pacjentów.

Mam zlecenie na badanie finansowane przez NFZ, jakich dokumentów potrzebuję?

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego (nie masz nr PESEL), w zleceniu zostanie wpisany np. seria i nr Twojego paszportu – podaj go następnie w punkcie mobilnym. Nie musisz znać numeru zlecenia ani posiadać jego wydruku.

Czy mogę się umówić na test na konkretną godzinę?

Pacjenci przyjmowani są według kolejności przybycia. Nie ma możliwości umówienia się na konkretną godzinę. Jeżeli jednak podasz swój nr telefonu komórkowego na etapie wystawiania zlecenia, możesz otrzymać sms z sugerowanym terminem (dzień i godzina) oraz adresem mobilnego punktu w Twojej okolicy, w którym będziesz mógł wykonać badanie. System dokona dla Ciebie wstępnej rezerwacji tego terminu. Wystarczy, że w punkcie mobilnym pokażesz otrzymany sms. Pamiętaj jednak, że ww. termin ma charakter orientacyjny.

Do punktu mobilnego udaj się najlepiej własnym środkiem transportu lub pieszo. Nie ma rejonizacji, więc możesz się udać do tego punktu, który sam wybierzesz.

W drodze na badanie i z powrotem należy też zachować zasady dystansowania społecznego.

Jak się przygotować do badania?

Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego serię i numer podawałeś osobie wystawiającej skierowanie na badanie).

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywaj posiłków
 • nie pij
 • nie żuj gumy
 • nie płucz jamy ustnej i nosa
 • nie myj zębów
 • nie przyjmuj leków
 • nie pal papierosów.

Jak otrzymam wynik?

Twój wynik jest widoczny na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. Wynik widzi również twój lekarz POZ. O wyniku badania powinien poinformować Cię przychodnia POZ, w której świadczeń udziela Twój lekarz POZ.

Uwaga, od 1 grudnia w systemie znajdą się także wyniki testu na koronawirusa wykonane prywatnie, nawet jeśli wynik jest negatywny lub nierozstrzygający.

Jeśli podałeś/aś w ustawieniach konta swój telefon, to SMS powiadomi Cię o tym, że na Internetowym Koncie Pacjenta masz już informację o wyniku Twojego testu.

Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oprócz wyniku testu znajdziesz informację o ewentualnym podleganiu kwarantannie lub izolacji domowej wraz z przewidywaną datą jej trwania.

Sprawdź, jak się zalogować na Internetowe Konto Pacjenta

Czy mogę wynik odebrać osobiście w punkcie pobrań?

Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników. Są one udostępnione na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. Informację otrzymasz również od swojej placówki POZ.

Mam wynik pozytywny. Co teraz?

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z inspekcji sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę, dzwoniąc na nr 112.

Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

Wynik testu jest nierozstrzygający/niediagnostyczny

Kiedy mogę zrobić ponowny test?

Wykonaj test w ciągu 24–48 h, przy czym wcześniej poproś lekarza POZ o nowe skierowanie na badanie.

Sprawdź, gdzie znajdują się mobilne punkty pobrań wymazu

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

 

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

Punkt pobrań
dr. Alojzego Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo

Kontakt z placówką: 609192581

Godziny przyjęć

poniedziałek: 07:30-13:00
wtorek: 07:30-13:00
środa: 07:30-13:00
czwartek: 07:30-13:00
piątek: 07:00-13:00

Pytania i odpowiedzi – Poród

Informacja dot. porodów rodzinnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Szpitalu Morski im. PCK w Gdyni!

Szpital Morski im. PCK w Gdyni – porody rodzinne.

Mając a uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego, aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca zakażenia SARS-CoV-2 wymusiła wdrożenie następujących zaleceń

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia poprzez:
  • wywiad epidemiologiczny
  • pomiar temperatury ciała
  • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej
 2. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć zapewnioną przez szpital jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
 3. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie może zostać wpuszczona na oddział w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie. Decyzję o momencie kiedy osoba towarzyszącą dołącza do rodzącej podejmuje lekarz.
 4. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.
 5. Osoby będące w kwarantannie lub izolacji nie mogą wchodzić na teren szpitala i tym samym towarzyszyć przy porodzie.
 6. Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny. Osobie Towarzyszącej Zabrania się opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu w Szpitalu, w którym odbywa się poród.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

 

Informacja dot. porodów rodzinnych na Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie?

Informacja dot. porodów rodzinnych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

Szpitale Pomorskie Sp z o.o. w lokalizacji  – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – tzw.  poród rodzinny.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 zmusza nas do wdrożenia nowych sposobów postępowania.

 1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położnictwa i Ginekologii / na Trakt Porodowy podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia w obszarze SOR Szpitala (kontener) poprzez:
 2. wywiad epidemiologiczny
 3. pomiar temperatury ciała
 4. wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej
 5. Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.
 6. Osoba towarzysząca wypełnienia ankietę dotyczącą stanu zdrowia, która po podpisaniu jest dołączana do dokumentacji medycznej Rodzącej.
 7. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć
  i zdezynfekować ręce, założyć 
  jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę, w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
 8. Po porodzie i około 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca Rodzącej opuszcza Trakt porodowy.
 9. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:

 1. Opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu na Trakcie porodowym
  w którym odbywa się poród.
 2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.
 3. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego
  i personelu.
 4. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu medycznego- położna/lekarz.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą.

Spodziewam się dziecka. Gdzie uzyskam informację na temat porodu? Dotyczy Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni – Przyszłe mamy z Redłowa.

Pomoc telefoniczna dla przyszłych Mam z Redłowa

Myśląc o wsparciu dla naszych przyszłych Mam, Szpital Morski im. PCK w Gdyni udostępnia numery telefonów pod którymi istnieje możliwość codziennego kontaktu, w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania oraz wsparcia psychologicznego.

Zespół położnych – w godzinach 8.00-18.00

Położna zarządzająca Dorotą Majewska-Kątna- 795 142 009

Z-ca poł. zarządzającej Jolanta Błaś – 504 574 704

Z-ca. poł. zarządzającej Aneta Jaguszewska – 509 824 847

Jesteśmy z Wami i prosimy o pozytywne nastawienie się do tego pięknego momentu jakim jest „Cud narodzin” pomimo otaczającej nas rzeczywistości. Zespół położnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Redłowie jest w gotowości.

 

Zespół psychologów – w celu umówienia teleporady prosimy o wysłanie wiadomości SMS do wybranego psychologa:

Dorota Grabowska (psycholog, psychoonkolog) – 607 419 106

Karolina Król (psycholog kliniczny) – 501 682 330

Dominik Walenkiewicz (psycholog, psychoterapeuta) – 664 995 885

Psycholog oddzwoni do zainteresowanej osoby.

Jestem pacjentem poradni w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Jak uzyskam informację o terminie wizyty?

INFOLINIA: 224 800 800

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami mającymi na celu opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że uruchomiliśmy dodatkowe narzędzie do kontaktu dla pacjentów zarejestrowanych do poradni, mających zaplanowany termin wizyty. Jeżeli jesteś pacjentem, który ma zaplanowany termin na wizytę w poradni, możesz zadać pytanie, napisać do nas na podany adres mail: callcenter@szpitalepomorskie.eu.

Jednocześnie informujemy, że nasze linie są obecnie bardzo przeładowane, co wymaga dłuższego czasu na połączenie z konsultantem. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ale są to obecnie najbezpieczniejsze formy komunikacji.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – Przed wizytą zadzwoń!
Informacje na temat : Izby Przyjęć – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Izba Przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy mieści się przy ulicy Smoluchowskiego 18 w Gdańsku, za Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Izba Przyjęć jest miejscem, do którego mogą się zgłaszać przez 24 godziny na dobę pacjenci chorujący na choroby zakaźne lub podejrzani o chorobę zakaźną w tym gruźlicę, skierowani przez lekarza pierwszego kontaktu, lub innych za­kładów opieki zdrowotnej.

Zadaniem Izby Przyjęć jest kwalifikowanie pacjentów do leczenia szpitalnego w oddziałach szpitala, a w przypadku braku wskazań do leczenia szpitalnego udzielenie porady specjalistycznej, albo skierowanie do innego szpitala. Gabinety przyjęć – boksy – zapewniają dobre warunki przeprowadzenia badania lekarskiego oraz zapewniają izolację pacjentów zakaźnie chorych, zgodnie z zasadami przeciwepidemicznymi. Każda osoba przybywająca do szpitala jest zapraszana do osobnego pomieszczenia. Aby wejść do boksu należy nacisnąć przycisk dzwonka umieszczonego obok drzwi wejściowych od strony podjazdu dla karetek i poczekać na otworzenie drzwi. Pierwszą napotkaną tutaj osobą jest pielęgniarka, która odbierze skierowanie i po zapoznaniu się z jego treścią wezwie lekarza specjalistę. Niekiedy czas oczekiwania na zbadanie i wydanie decyzji o przyjęciu może przedłużać się, gdyż w tym czasie lekarz jest zajęty badaniem pacjentów zgłoszonych wcześniej.

Jeśli to konieczne, lekarz zleca wykonanie badań dodatkowych. Personel Izby Przyjęć jest uczynny, życzliwy, udzieli koniecznych porad i pomocy.

W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, bądź choroby zakaźnej (z podejrzeniem COVID-19) o szczególnym znaczeniu epidemicznym pacjenci są przyjmowani bez wymaganych skierowań.

Naszym celem jest udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych na wysokim poziomie i w jego osiąganiu nie szczędzimy wysiłków.

 

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej w obecnej sytuacji związanej z epidemią?
Infolinia NFZ – 24H

Infolinia NFZ  tel. 800 190 590

Więcej na https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/

Co mam robić gdy występują u mnie objawy np. gorączka, kaszel, osłabiony zmysł węchu i smaku, zmęczenie.

Jakie są zasady ochrony przed koronawirusem?

Często myj ręce

Trzeba często myć ręce wodą z mydłem, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez przeniesienie wirusa z zanieczyszczonych powierzchni. Gdy nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować je reperatami antybakteryjnymi na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

 

Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni

Należy zaniechać uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. Chodzi o to, że w ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.

 

Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych

Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego też warto zrezygnować z płatności gotówką na rzecz kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dotknięcie ust, nosa i oczu nieumytymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

 

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Chodzi m.in. o biurka, lady, stoły, blaty, klamki, włączniki światła, poręcze i klawiatury komputerów. Elementy te muszą być regularnie i starannie przecierane wodą z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym.

 

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni komórek bardzo łatwo gromadzą się rózne zarazki jka np. wirusy i bakterie. Dlatego też należy regularnie przecierać lub dezynfekować telefon komórkowy. Można do tego użyć np.: wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem dezynfekującym. Nie powinno się kłaść telefonu na stole. Nie wolno korzystać z niego podczas spożywania posiłków.

 

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Między ludzmi zalecane jest zachowanie co najmniej dwumetrowego dystansu. Chodzi o zminimalizowanie ryzyka zainfekowania od osoby zakażonej, która kaszle, kicha lub ma gorączkę, a także takiej, u której choroba COVID-19 przebiega bezobjawowo, ale mówiąc wytwarza aerozol zawierający wirusy.

 

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Gdy kaszlemy i kichamy, musimy zakrywaćć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Jeśli używaliśmy chusteczki, trzeba jak najszybciej wyrzucić ją do zamkniętego kosza. Następnie dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować preparatami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Warto stosować zrównoważoną dietę, unikać wysoko przetworzonej żywności. Należy pamiętać o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Trzeba nawadniać organizm, tzn. pić ok. 2 litrów płynów, a najlepiej wody.

 

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

W sytuacjach kryzysowych ludziom towarzyszy lęk. To naturalny odruch obronny. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl gov.pl/koronawirus.

Masz objawy, które Cię niepokoją? Pamiętaj! Nie idź do przychodni, ani na SOR. Możesz zakazić innych.

Jeśli:

 • masz objawy, które Cię niepokoją
 • miałeś kontakt z kimś zakażonym, a teraz źle się czujesz
 • jesteś na kwarantannie i źle się poczułeś
 • masz powody podejrzewać, że jesteś zakażony koronawirusem

Powinieneś skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Pamiętaj! Nie idź do przychodni, ani na SOR. Możesz zakazić innych.

Ważne telefony w sprawie COVID-19
Adresy szpitali zakaźnych w województwie pomorskim
 1. Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B
 2. Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18,